Prekių gražinimas

LR Civilinio kodekso 363 straipsnis ir Mažmeninės prekybos taisyklės reglamentuoja netinkamos kokybės prekių ir paslaugų keitimą ir grąžinimą.

Ne maisto prekių ir elektonikos prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai.

Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę:

1. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3. reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

5. jei pirkėjas dėl neaiškių aplinkybių atsisako prekės ( nebenori, persigalvojo, netinka dydis ar pam.), jis turi teisę gražinti prekę per 3 d.d. nuo prekės gavimo . Pardavėjas įsipareigoja gražinti pinigus už prekę atskaičius patirtas transportavimo išlaidas. Pinigai gražinami po prekės gavimo.

6. jei pirkėjas dėl neaiškių priežasčių neatsiima iš paštomato prekės ir ji gražinama pardavėjui. Pardavėjas turi teisę gražinti pinigus atskaičius patirtas pašto išlaidas arba pirkėjuj gražinama prekė sumokėjus pardavėjui patirtas pašto išlaidas.

7. pirkėjas, pirkdamas prekę tiesiogiai iš pardavėjo privalo patikrinti prekę, nes gražinimo galimybės nėra.

8. Produktas keičiamas tik tuo atveju, jeigu nebuvo pažeista pakuotė, produktas nebuvo naudojamas.

Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą kainą iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo. Jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu pardavėjas ir vartotojas nesusitaria kitaip.

Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui. Pardavėjas, grąžindamas pirkėjui sumokėtą kainą, neturi teisės iš jos išskaičiuoti sumą, kuria sumažėjo daikto vertė dėl jo naudojimo ar daikto išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių.

Visais atvejais pirkėjas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, atlyginimą. Nuostoliais laikomos ir prekės trūkumų pašalinimo išlaidos, jeigu, pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pirkėjas ar jo pasitelkti tretieji asmenys.

Elektronikos prekėms teikiama 1 mėnesio garantija. Jei nustatatoma, kad prekė buvo sugadinta dėl netinkamo eksplotacijos, pirkėjas turi padengti remonto išlaidas arba gali atsisakyti prekės. Jei prekė sugedo dėl gamintojo kaltės, ji bus pataisyta arba pakeista į kitą/analogišką prekę ( jei gamintojas neturi tokios pačios ar analogiškos prekės, tuomet gražinama pinigų suma sumokėta už prekę).

Kreipimasis į pardavėją ir paslaugos teikėją

Prekės keičiamos ir grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu, kuriame jis privalo nurodyti priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo, ir vieną iš reikalavimų. Prie prašymo pridedams kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita).

Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus

Prekės keitimo vieta

Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui ir pardavėjui patogioje vietoje.

Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.